Rekonštrukcia prinesie na Slaneckú štyri pruhy

Vodiči prechádzajúci pravidelne po Slaneckej ceste zažívajú poriadny nápor na nervy. S kolónami a cestou krokom slimačím tempom sa stretávajú každý deň. Zdá sa však, že sa aj im blýska na lepšie časy.

Ako nás jeden z našich čitateľov upozornil, na ministerstve životného prostredia už posudzujú projekt, ktorý sa týka rekonštrukcie a modernizácie práve Slaneckej cesty. 
„Rekonštrukcia je naplánovaná v úseku medzi mimoúrovňovou križovatkou Nižné Kapustníky a križovatkou Slanecká cesta – Meteorová ulica, ktorého celková dĺžka je 2 275 metrov. V súčasnosti je tento úsek riešený ako dvojpruhová komunikácia s výnimkou časti v dĺžke 260 metrov pri križovatke s Ladožskou ulicou. Po rekonštrukcii bude celý sledovaný úsek riešený ako štvorpruhová komunikácia,“ uvádza sa v projekte.

Brzdia to vlastníci pozemkov

Kedy sa začne reálna výstavba a ako ovplyvní dopravu na frekventovanej Slaneckej ceste, opýtali  sme sa investora, teda košický Magistrát. Tam nám potvrdili, že projekt už rozbehli, ale tak skoro sa nedočkáme reálnych výsledkov a odľahčenia náporu na nervy vodičov.
„V súčasnosti prebieha výkup pozemkov. Niekedy je spomaľovaný prebiehajúcimi dedičskými konaniami či návrhmi niektorých vlastníkov na komplikované zámeny. Projektová dokumentácia stavebného zámeru je už ukončená,“ uviedol šéf komunikačného referátu magistrátu Jozef Marko. 
Podľa neho je stavba rozdelená do troch etáp. Prvou je samotná rekonštrukcia Slaneckej, druhou modernizácia obratiska električiek na Važeckej a treťou výstavba terminálu integrovanej dopravy, takisto na Važeckej. Financované by mali byť z viacerých operačných programov.

Foto: Veronika Janušková

 

„Aktuálne sú pripravované podklady na verejné obstaranie projektovej dokumentácie prvej etapy. Nasledovať bude vybavovanie územného a stavebného povolenia, verejné obstaranie realizátora stavby a následne samotná realizácia. Predbežne sa uvažuje so začatím stavby koncom budúceho roka a jej ukončením v roku 2020,“ tvrdí J. Marko.

(FER)
Foto: Veronika Janušková

 

Zdroj: http://kosicednes.sk/udalosti/rekonstrukcia-prinesie-na-slanecku-styri-pruhy/

Predajné miesto

CASSOVIA RESIDENCES
Kováčska 17
040 01 Košice

 

    +421 911 847 022
     info@rezidencialago.sk

Všetky údaje v textovej i obrazovej forme, rovnako ako akékoľvek ďalšie informácie uvedené na tejto webovej stránke, sú ilustračné, nezáväzné a majú informatívny charakter.

Spoločnosť LaGO development s.r.o. si kedykoľvek vyhradzuje právo na ich zmenu. Informácie uvedené na tejto stránke nie sú podkladom pre uzavretie zmluvy v zmysle zákona č. 40/1964 Občianský zákonník. Aktuálne a záväzné informácie sú na vyžiadanie k dispozícii výhradne na predajnom mieste.

Copyright 2017 LAGO - MODERNÉ BÝVANIE NAD JAZEROM