Financovanie

 

 

 

 

Text...

Financovanie
projektu

Klienti, ktorí prejavia záujem o kúpu bytu, polyfunkčného priestoru a parkovacieho miesta si ho môžu prostredníctvom našej webovej stránky alebo na predajnom mieste osobne predrezervovať, a to na dobu maximálne 3 dní.

V tomto termíne by mal klient s LaGO development s.r.o. na predajnom mieste podpísať rezervačnú zmluvu.

Predajným miestom je CASSOVIA REZIDENCES. 

Po podpísaní rezervačnej zmluvy by mala byť klientom v termíne maximálne 3 dní od dátumu predrezervácie uhradená rezervačná záloha v sume 1 200 € s DPH, ktorá bude klientovi započítaná do úhrady kúpnej ceny bytu.

Prázdny

15 %

zálohovú platbu do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy o budúcej zmluve.

35 %

po ukončení hrubej stavby a osadení okien.

50 %

po skolaudovaní bytového domu a podpise kúpnej zmluvy.

Prázdny

Platby je potrebné počítať z predajnej ceny rezervovaného bytu.

Cenník bytov


Filter
-

-
Podlažie Označenie Počet
izieb
Výmera
byt
Výmera
loggia/terasa
Výmera
sklad
Výmera
celkom
Cena
s DPH
Stav
2 A2.1 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 106 801€ k dispozícii
2 A2.2 3 91.3m2 27.1m2 4.8m2 123.2m2 157 557€ k dispozícii
2 B2.1 3 91.3m2 22.6m2 4.8m2 118.7m2 154 182€ k dispozícii
2 B2.2 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 106 801€ rezervovaný
2 B2.3 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 106 801€ rezervovaný
2 B2.4 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 106 801€ rezervovaný
3 A3.1 1.5 36.5m2 - 4.8m2 41.3m2 62 880€ predbežne rezervovaný
3 A3.2 2 60.8m2 18.7m2 4.8m2 84.3m2 113 120€ k dispozícii
3 B3.1 3 91.3m2 27.1m2 4.8m2 123.2m2 161 501€ k dispozícii
3 B3.2 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 109 520€ rezervovaný
3 B3.3 3 89.8m2 20.6m2 4.8m2 115.2m2 154 401€ k dispozícii
3 B3.4 2 60.8m2 53.3m2 4.8m2 118.9m2 139 070€ rezervovaný
4 A4.1 1.5 36.5m2 - 4.8m2 41.3m2 64 022€ k dispozícii
4 A4.2 2 60.8m2 22.7m2 4.8m2 88.3m2 117 987€ k dispozícii
4 A4.3 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 111 387€ k dispozícii
4 A4.4 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 111 387€ rezervovaný
5 A5.1 1.5 36.5m2 - 4.8m2 41.3m2 65 187€ k dispozícii
5 A5.2 2 60.8m2 22.7m2 4.8m2 88.3m2 119 891€ k dispozícii
5 A5.3 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 113 291€ k dispozícii
5 A5.4 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 113 291€ rezervovaný
5 B5.1 3 91.3m2 27.1m2 4.8m2 123.2m2 166 972€ predbežne rezervovaný
5 B5.2 3 89.8m2 20.6m2 4.8m2 115.2m2 159 782€ k dispozícii
5 B5.3 4 118m2 62.6m2 4.8m2 185.4m2 233 013€ predbežne rezervovaný
6 A6.1 1.5 36.5m2 - 4.8m2 41.3m2 66 376€ k dispozícii
6 A6.2 2 60.8m2 22.7m2 4.8m2 88.3m2 121 833€ rezervovaný
6 A6.3 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 115 233€ k dispozícii
7 A7.1 1.5 36.5m2 - 4.8m2 41.3m2 67 588€ k dispozícii
2 B2.5 2 60.8m2 65.1m2 4.8m2 130.7m2 145 201€ rezervovaný
3 A3.3 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 109 520€ k dispozícii
3 A3.4 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 109 520€ k dispozícii
3 A3.5 3 91.3m2 22.6m2 4.8m2 118.7m2 158 126€ k dispozícii
4 A4.5 3 91.3m2 27.1m2 4.8m2 123.2m2 164 209€ rezervovaný
5 A5.5 3 91.3m2 22.6m2 4.8m2 118.7m2 163 597€ k dispozícii
6 A6.4 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 115 233€ k dispozícii
6 A6.5 3 91.3m2 27.1m2 4.8m2 123.2m2 169 790€ rezervovaný
6 B6.1 3 91.3m2 22.6m2 4.8m2 118.7m2 166 415€ k dispozícii
6 B6.2 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 116 165€ k dispozícii
6 B6.3 3 99.1m2 126.3m2 4.8m2 230.2m2 256 467€ k dispozícii
7 A7.2 2 60.8m2 22.7m2 4.8m2 88.3m2 123 814€ k dispozícii
7 A7.3 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 117 214€ k dispozícii
7 A7.4 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 117 214€ k dispozícii
7 A7.5 3 91.3m2 22.6m2 4.8m2 118.7m2 169 289€ k dispozícii
7 B7.1 3 91.3m2 27.1m2 4.8m2 123.2m2 172 664€ rezervovaný
7 B7.2 4 120.5m2 69.9m2 4.8m2 195.2m2 251 643€ rezervovaný
4 B4.1 3 91.3m2 22.6m2 4.8m2 118.7m2 160 834€ k dispozícii
4 B4.2 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 112 320€ k dispozícii
4 B4.3 2 60.8m2 13.9m2 4.8m2 79.5m2 111 387€ rezervovaný
4 B4.4 4 128m2 124.1m2 4.8m2 256.9m2 290 583€ k dispozícii
3 B3.5 2 43.2m2 15.2m2 14.1m2 72.5m2 95 925€ k dispozícii
2 B2.6 2 55.3m2 20.6m2 9m2 84.9m2 108 669€ k dispozícii

Predajné miesto

CASSOVIA RESIDENCES
Kováčska 17
040 01 Košice

 

    +421 911 847 022
     info@rezidencialago.sk

Všetky údaje v textovej i obrazovej forme, rovnako ako akékoľvek ďalšie informácie uvedené na tejto webovej stránke, sú ilustračné, nezáväzné a majú informatívny charakter.

Spoločnosť LaGO development s.r.o. si kedykoľvek vyhradzuje právo na ich zmenu. Informácie uvedené na tejto stránke nie sú podkladom pre uzavretie zmluvy v zmysle zákona č. 40/1964 Občianský zákonník. Aktuálne a záväzné informácie sú na vyžiadanie k dispozícii výhradne na predajnom mieste.

Copyright 2017 LAGO - MODERNÉ BÝVANIE NAD JAZEROM