Financovanie

 

 

 

 

Financovanie
projektu

Klienti, ktorí prejavia záujem o kúpu bytu, polyfunkčného priestoru a parkovacieho miesta si ho môžu prostredníctvom našej webovej stránky alebo na predajnom mieste osobne predrezervovať, a to na dobu maximálne 3 dní.

V tomto termíne by mal klient s LaGO development s.r.o. na predajnom mieste podpísať rezervačnú zmluvu.

Predajným miestom je CASSOVIA REZIDENCES. 

Po podpísaní rezervačnej zmluvy by mala byť klientom v termíne maximálne 3 dní od dátumu predrezervácie uhradená rezervačná záloha v sume 1 200 € s DPH, ktorá bude klientovi započítaná do úhrady kúpnej ceny bytu.

Prázdny

15 %

zálohovú platbu do 15 dní odo dňa podpisu zmluvy o budúcej zmluve.

35 %

po ukončení hrubej stavby a osadení okien.

50 %

po skolaudovaní bytového domu a podpise kúpnej zmluvy.

Prázdny

Platby je potrebné počítať z predajnej ceny rezervovaného bytu.

Cenník bytov


Filter
-

-
Podlažie Označenie Počet
izieb
Výmera
byt
Výmera
loggia/terasa
Výmera
celkom
Cena
s DPH
Stav
2 A2.1 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 95 041€ k dispozícii
2 A2.2 3 91.3m2 27.1m2 118.4m2 0€ rezervovaný
2 B2.1 3 91.3m2 22.6m2 113.9m2 0€ predbežne rezervovaný
2 B2.2 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 95 041€ k dispozícii
2 B2.3 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 0€ rezervovaný
2 B2.4 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 95 041€ k dispozícii
3 A3.1 1.5 36.5m2 - 36.5m2 0€ predbežne rezervovaný
3 A3.2 2 60.8m2 18.7m2 79.5m2 101 360€ k dispozícii
3 B3.1 3 91.3m2 27.1m2 118.4m2 144 941€ k dispozícii
3 B3.2 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 0€ rezervovaný
3 B3.3 3 89.8m2 20.6m2 110.4m2 142 641€ k dispozícii
3 B3.4 2 60.8m2 53.3m2 114.1m2 0€ rezervovaný
4 A4.1 1.5 36.5m2 - 36.5m2 58 262€ predbežne rezervovaný
4 A4.2 2 60.8m2 22.7m2 83.5m2 106 227€ k dispozícii
4 A4.3 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 99 627€ k dispozícii
4 A4.4 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 0€ rezervovaný
5 A5.1 1.5 36.5m2 - 36.5m2 59 427€ k dispozícii
5 A5.2 2 60.8m2 22.7m2 83.5m2 108 131€ k dispozícii
5 A5.3 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 0€ predbežne rezervovaný
5 A5.4 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 101 531€ k dispozícii
5 B5.1 3 91.3m2 27.1m2 118.4m2 0€ rezervovaný
5 B5.2 3 89.8m2 20.6m2 110.4m2 148 022€ k dispozícii
5 B5.3 4 118m2 62.6m2 180.6m2 0€ predbežne rezervovaný
6 A6.1 1.5 36.5m2 - 36.5m2 60 616€ k dispozícii
6 A6.2 2 60.8m2 22.7m2 83.5m2 0€ rezervovaný
6 A6.3 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 103 473€ k dispozícii
7 A7.1 1.5 36.5m2 - 36.5m2 61 828€ k dispozícii
2 B2.5 2 60.8m2 65.1m2 125.9m2 0€ rezervovaný
3 A3.3 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 97 760€ k dispozícii
3 A3.4 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 0€ predbežne rezervovaný
3 A3.5 3 91.3m2 22.6m2 113.9m2 141 566€ rezervovaný
4 A4.5 3 91.3m2 27.1m2 118.4m2 0€ rezervovaný
5 A5.5 3 91.3m2 22.6m2 113.9m2 147 037€ k dispozícii
6 A6.4 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 103 473€ k dispozícii
6 A6.5 3 91.3m2 27.1m2 118.4m2 153 230€ k dispozícii
6 B6.1 3 91.3m2 22.6m2 113.9m2 0€ rezervovaný
6 B6.2 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 104 405€ k dispozícii
6 B6.3 3 99.1m2 126.3m2 225.4m2 0€ predbežne rezervovaný
7 A7.2 2 60.8m2 22.7m2 83.5m2 112 054€ k dispozícii
7 A7.3 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 0€ predbežne rezervovaný
7 A7.4 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 105 454€ k dispozícii
7 A7.5 3 91.3m2 22.6m2 113.9m2 0€ k dispozícii
7 B7.1 3 91.3m2 27.1m2 118.4m2 0€ predbežne rezervovaný
7 B7.2 4 120.5m2 69.9m2 190.4m2 0€ rezervovaný
4 B4.1 3 91.3m2 22.6m2 113.9m2 144 274€ k dispozícii
4 B4.2 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 100 560€ k dispozícii
4 B4.3 2 60.8m2 13.9m2 74.7m2 0€ rezervovaný
4 B4.4 4 128m2 124.1m2 252.1m2 266 823€ k dispozícii
3 B3.5 2 43.2m2 15.2m2 58.4m2 0€ rezervovaný
2 B2.6 2 55.3m2 20.6m2 75.9m2 0€ rezervovaný
4 K4.9 m2 - 0m2 0€ k dispozícii

Predajné miesto

CASSOVIA RESIDENCES
Kováčska 17
040 01 Košice

 

    +421 911 847 022
     info@rezidencialago.sk

Všetky údaje v textovej i obrazovej forme, rovnako ako akékoľvek ďalšie informácie uvedené na tejto webovej stránke, sú ilustračné, nezáväzné a majú informatívny charakter.

Spoločnosť LaGO development s.r.o. si kedykoľvek vyhradzuje právo na ich zmenu. Informácie uvedené na tejto stránke nie sú podkladom pre uzavretie zmluvy v zmysle zákona č. 40/1964 Občianský zákonník. Aktuálne a záväzné informácie sú na vyžiadanie k dispozícii výhradne na predajnom mieste.

Copyright 2017 LAGO - MODERNÉ BÝVANIE NAD JAZEROM