Kontakt

 

 

Nový rozmer bývania, ktorý uspokojí všetky Vaše potreby

Prázdny

Kontaktujte nás

Vyplnením formulára a súhlasom so spracovaním osobných údajov, poskytuje súhlas develeoperovi projektu spoločnosti LAGO Development s.r.o. a predajcovi spoločnosti Domov Terasa, s.r.o. na spracovanie osobných údajov (najmä meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailová adresa a IP adresa) za účelom obchodnej a marketingovej komunikácie vedúcej k uzavretiu rezervačnej alebo kúpnej zmluvy. Súhlas sa udeľuje na 3 roky, po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, alebo anonymizované. V prípade, ak si budete želať vziať súhlas späť a ukončiť spracovanie osobných údajov, zašlite nám Vašu požiadavku na info@rezidencialago.sk. Vaše osobné údaje nebudú použíté na iný účel, ani poskytnutné tretím stranám.

Nenašla sa CAPTCHA
Prázdny

Predajné miesto

Predajným miestom tohto projektu sú priestory CASSOVIA RESIDENCES na Kováčskej 17 v Košiciach.
 

Predajné miesto

CASSOVIA RESIDENCES
Kováčska 17
040 01 Košice

 

    +421 911 847 022
     info@rezidencialago.sk

Všetky údaje v textovej i obrazovej forme, rovnako ako akékoľvek ďalšie informácie uvedené na tejto webovej stránke, sú ilustračné, nezáväzné a majú informatívny charakter.

Spoločnosť LaGO development s.r.o. si kedykoľvek vyhradzuje právo na ich zmenu. Informácie uvedené na tejto stránke nie sú podkladom pre uzavretie zmluvy v zmysle zákona č. 40/1964 Občianský zákonník. Aktuálne a záväzné informácie sú na vyžiadanie k dispozícii výhradne na predajnom mieste.

Copyright 2017 LAGO - MODERNÉ BÝVANIE NAD JAZEROM