Parkovanie

 

 

 

 

Parkovanie 

Projekt „Rezidencia LAGO“ ponúkne na vlastnom pozemku celkovo 141 parkovacích miest.

V I. etape sa bude realizovať výstavba bytového domu LAGO I. so 72 parkovacími miestami, z toho 46 parkovacích miest bude krytých.
V II. etape bude 69 parkovacích miest, z toho 46 parkovacích miest bude krytých.
Kryté parkovacie miesta budú umiestnené v uzavretom a zabezpečenom priestore na prvom nadzemnom podlaží pod bytovými domami.
Nadštandardná šírka parkovacích miest ( 2600 mm ) a svetlá výška garáže ( 2350 mm ) umožnia pohodlné parkovanie aj automobilov so strešnými boxami.

Každý vlastník bytu má nárok minimálne na 1 parkovacie miesto, pri kúpe 3- alebo 4-izbového bytu na 2 parkovacie miesta.

Okrem súkromných parkovacích miest na pozemku vo vlastníctve spoločnosti LaGO development s.r.o. budú na zrekonštruovanej príjazdovej ceste investorom vytvorené verejné parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť predovšetkým obyvateľom pôvodných bytových domov v susedstve.

Vaše parkovacie miesto si vyberiete spolu s bytom v časti »byty.

Parkovacie miesta I. Etapa

Vaše parkovacie miesto si vyberiete spolu s bytom v časti » byty.


Legenda

Voľný

Predbežne rezervovaný

Rezervovaný

Predaný

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Označenie Výmera Cena
s DPH
Stav
Parkovacie miesto P1 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P2 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P3 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P4 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P5 16.1m2 12 000€ rezervovaný
Parkovacie miesto P6 16.1m2 12 000€ rezervovaný
Parkovacie miesto P7 12.2m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P8 13m2 9 600€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P9 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P10 12.9m2 9 600€ rezervovaný
Parkovacie miesto P11 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P12 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P13 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P14 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P15 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P16 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P17 13.7m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P18 13.7m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P19 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P20 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P21 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P22 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P23 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P24 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P25 12.9m2 9 600€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P26 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P27 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P28 12.8m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P29 12.8m2 9 600€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P30 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P31 12.8m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P32 13.1m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P33 13.3m2 9 600€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P34 12.9m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P35 12.9m2 9 600€ rezervovaný
Parkovacie miesto P36 13.3m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P37 13.1m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P38 12.8m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P39 13m2 9 600€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P40 12.8m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P41 12.8m2 9 600€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P42 13m2 9 600€ rezervovaný
Parkovacie miesto P43 12.8m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P44 12.8m2 9 600€ rezervovaný
Parkovacie miesto P45 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P46 13m2 9 600€ k dispozícii
Parkovacie miesto P47 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P48 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P49 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P50 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P51 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P52 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P53 12.5m2 6 000€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P54 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P55 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P56 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P57 12.5m2 6 000€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P58 (invalid) 15m2 7 200€ k dispozícii
Parkovacie miesto P59 (invalid) 15m2 7 200€ k dispozícii
Parkovacie miesto P60 (invalid) 17.5m2 8 400€ k dispozícii
Parkovacie miesto P61 12.5m2 6 000€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P62 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P63 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P64 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P65 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P66 12.5m2 6 000€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P67 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P68 12.5m2 6 000€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P69 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Parkovacie miesto P70 12.5m2 6 000€ rezervovaný
Parkovacie miesto P71 12.5m2 6 000€ predbežne rezervovaný
Parkovacie miesto P72 12.5m2 6 000€ k dispozícii
Prázdny

Predajné miesto

CASSOVIA RESIDENCES
Kováčska 17
040 01 Košice

 

    +421 911 847 022
     info@rezidencialago.sk

Všetky údaje v textovej i obrazovej forme, rovnako ako akékoľvek ďalšie informácie uvedené na tejto webovej stránke, sú ilustračné, nezáväzné a majú informatívny charakter.

Spoločnosť LaGO development s.r.o. si kedykoľvek vyhradzuje právo na ich zmenu. Informácie uvedené na tejto stránke nie sú podkladom pre uzavretie zmluvy v zmysle zákona č. 40/1964 Občianský zákonník. Aktuálne a záväzné informácie sú na vyžiadanie k dispozícii výhradne na predajnom mieste.

Copyright 2017 LAGO - MODERNÉ BÝVANIE NAD JAZEROM