Štandardy

 

Štandard bytov

Byty budú ponúkané v stave holobyt. Ku každému bytu bude patriť praktický skladovací priestor s nadštandardnou výmerou od 4,8 m2.
Okrem jeden a pol izbových bytov bude každý byt disponovať priestrannou loggiou alebo veľkou terasou. 
Dokončenie bytov na iný štandard bude možné zabezpečiť cez zmluvných partnerov.
.

SMART byty

Systém SMART väčšinu prác robí za Vás. Postará sa o Vaše pohodlie, komfort, úsporu peňazí, ale aj času. Domácnosť budete mať pod kontrolou pomocou online ovládania, nech ste kdekoľvek. Svoje príkazy a všetky informácie máte prístupné pomocou užívateľského rozhrania. Viac informácií na kontaktnom mieste.

Prázdny

Obvodový plášť

Obvodový plášť objektu navrhujeme ako výplňový murovaný z keramických tvaroviek POROTHERM 300 Profi. Obvodový plášť bude zateplený kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny hr. 200 mm.  

Medzibytové priečky

Tieto deliace nenosné konštrukcie navrhujeme z akustických keramických tvaroviek POROTHERM 300 AKU Z so zvukovou nepriezvučnosťou Rw 57dB.

Bytové priečky

Navrhujeme ich z presných tvárnic YTONG hr. 100 mm

Strešné konštrukcie objektu

Strešné konštrukcie objektu budú navrhnuté ako pochôdzne terasy a nepochôdzné zateplené ploché strechy. Hydroizolácie striech budú uvažované PVC fóliami s ochranou štrkovým zásypom.

Úpravy interiérových povrchov a podlahy

Vnútornú omietku stien navrhujeme cementovú štukovú jemnú s bielym interiérovým náterom. V bytoch je  navrhnutý samonivelačný anhydridový poter, ako podklad pre finálnu podlahovú krytinu.

Obklady a dlažby nie sú predmetom dodávky v štandarde holobyt. Povrchová úprava podlahy terás a loggií – betónová dlažba na terčíkoch.

V spoločných priestoroch je ako podlahová krytina navrhnutá gressová dlažba.

Výplne otvorov

Okná a zasklenené steny sú navrhované z izolačného trojskla plastových profilov s prerušeným tepelným mostom. Vstupné presklenené dvere sú navrhované z izolačného trojskla hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom. Vchodové bezpečnostné dvere do bytov s triedou bezpečnosti 2, s príslušnou požiarnou odolnosťou.

Vnútorné dvere v bytoch nie sú súčasťou štandardu.

Elektroinštalácie

Samostatný trojfázový elektromer pre každý byt ( umiestnený na prízemí bytového domu ), vývody pre svietidlá, vypínače, zásuvky, vývody pre elektrický sporák s varnou doskou ( 380 V ) a vývod pre digestor.

Elektroinštalácia - slaboprúd                                                               

Príprava pre TV, optickú prípojku internetu s možnosťou voľby operátora , telefón, domový vrátnik, zvonček pri dverách.

Prázdny
Prázdny

Svetlá výška miestností objektu

Miestnosti bytov a polyfunkčného priestoru sú navrhnuté so svetlou výškou 2650 mm

Bezbariérovosť

Objekt ako aj všetky byty budú s bezbariérovým prístupom.

Výťahy

Výťahy sú navrhnuté s ekologickým bezprevodovým pohonom, s frekvenčným riadením, kapacitou 7 osôb a rýchlosťou 1 m/s.

Ústredné vykurovanie

Zdrojom tepla bude odovzdávacia stanica tepla (OST) napojená na horúcovod z centrálneho zdroja tepla (CZT). Energetická hospodárnosť budovy bude na úrovni A1.

Podlahové vykurovanie

V jednotlivých bytoch je navrhované podlahové vykurovanie. V bytoch budú inštalované rozdeľovače s prietokomermi, na ktorých sa bude nastavovať potrebný prietok do všetkých okruhov. Jednotlivé okruhy vykurovania budú voči sebe vyregulované jemnými regulačnými ventilmi na rozdeľovači. Meranie tepla bude riešené na chodbe pred každým bytom samostatne v skrinke.

Vykurovacie telesá

V kúpeľniach budú na pokrytie tepelných strát okrem podlahového vykurovania navrhnuté aj elektrické rebríkové kúpeľňové vykurovacie teleso, ktoré budú slúžiť aj na ohriatie priestoru mimo vykurovacieho obdobia, prípadne na sušenie uterákov a pod, nie je predmetom dodávky v prevedení holobyt.

Zdravotechnika

Rozvody vody a kanalizácie pre kúpeľňu, WC a kuchyňu, samostatný vývod pre napojenie práčky, vodomery pre studenú vodu a teplú vodu.

Vzduchotechnika

Hygienické zázemie, ako aj digestory v kuchyniach vetrané nútene prostredníctvom ventilátorov do VZT stúpačiek

Chladenie

V bytoch budete mať urobenú predprípravu pre inštaláciu chladiacich systémov 

Predajné miesto

CASSOVIA RESIDENCES
Kováčska 17
040 01 Košice

 

    +421 911 847 022
     info@rezidencialago.sk

Všetky údaje v textovej i obrazovej forme, rovnako ako akékoľvek ďalšie informácie uvedené na tejto webovej stránke, sú ilustračné, nezáväzné a majú informatívny charakter.

Spoločnosť LaGO development s.r.o. si kedykoľvek vyhradzuje právo na ich zmenu. Informácie uvedené na tejto stránke nie sú podkladom pre uzavretie zmluvy v zmysle zákona č. 40/1964 Občianský zákonník. Aktuálne a záväzné informácie sú na vyžiadanie k dispozícii výhradne na predajnom mieste.

Copyright 2017 LAGO - MODERNÉ BÝVANIE NAD JAZEROM